top of page

Surui-motorgarage

Privacybeleidcy

Bijgewerkt op 16-01-2023


SuruiMotor Garage ("wij", "onze" of "ons") doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Surui Motor Garage. onze applicatie, Surui Motor Garage. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Service, geeft u aan dat u onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

Definities en kernbegrippen

Om de dingen in dit privacybeleid zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt elke keer dat naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden, informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of aanmeldingsgegevens.

 • Bedrijf: wanneer in dit beleid 'Bedrijf', 'wij', 'ons' of 'onze' wordt vermeld, wordt verwezen naar PT Surui Arshaka Group, (The East Doktor Ide Anak Agung, Jl Kuningan Barat Raya Jakarta Selatan, DKI Jakarta), die verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit privacybeleid.

 • Land: waar Surui Motor Garage of de eigenaren/oprichters van Surui Motor Garage zijn gevestigd, in dit geval Indonesië

 • Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt om de Surui Motor Garage Service te gebruiken om de relaties met uw consumenten of servicegebruikers te beheren.

 • Apparaat: elk apparaat dat met internet is verbonden, zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om Surui Motor Garage te bezoeken en de diensten te gebruiken.

 • IP-adres: Elk apparaat dat met internet is verbonden, krijgt een nummer dat bekend staat als een IP-adres (Internet Protocol). Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.

 • Personeel: verwijst naar die personen die in dienst zijn van Surui Motor Garage of een contract hebben om namens een van de partijen een dienst uit te voeren.

 • Persoonsgegevens: alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

 • Service: verwijst naar de service geleverd door Surui Motor Garage zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.

 • Dienst van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wiens producten of diensten u volgens ons kunnen interesseren.

 • Website: de site van Surui Motor Garage, die toegankelijk is via deze URL:

 • U: een persoon of entiteit die bij Surui Motor Garage is geregistreerd om de Services te gebruiken.

 

Informatie automatisch verzameld

Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u ons platform bezoekt. Deze informatie kan worden gebruikt om uw computer met internet te verbinden. Andere informatie die automatisch wordt verzameld, kan een login, e-mailadres, wachtwoord, computer- en verbindingsinformatie zijn, zoals typen en versies van browserplug-ins en tijdzone-instellingen, besturingssystemen en platforms, aankoopgeschiedenis (we verzamelen soms soortgelijke informatie van andere Gebruikers), de volledige Uniform Resource Locator (URL) clickstream naar, via en vanaf onze Website, inclusief datum en tijd; cookienummer; delen van de site die u hebt bekeken of gezocht; en het telefoonnummer waarmee je onze klantenservice hebt gebeld. We kunnen ook browsergegevens gebruiken, zoals cookies, Flash-cookies (ook bekend als Flash Local Shared Objects) of vergelijkbare gegevens op bepaalde delen van onze Website voor fraudepreventie en andere doeleinden. Tijdens uw bezoeken kunnen we softwaretools zoals JavaScript gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. We kunnen ook technische informatie verzamelen om ons te helpen uw apparaat te identificeren voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u het platform bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over wie en wanneer u onze en andere technische informatie gebruikt. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van ons platform te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

 

Personeel

Als u een werknemer of sollicitant van Surui Motor Garage bent, verzamelen wij informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. We gebruiken de verzamelde informatie voor Human Resources-doeleinden om voordelen voor werknemers te beheren en sollicitanten te screenen.

U kunt contact met ons opnemen om (1) uw informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) een overzicht te ontvangen van de informatie die wij over u hebben. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen effect op andere informatie die we bewaren, of informatie die we voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Verkoop van zaken

We behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van Surui Motor Garage of een van haar gelieerde ondernemingen (zoals hierin gedefinieerd), of dat deel van Surui Motor Garage of een van zijn gelieerde ondernemingen waarop de service betrekking heeft, of in het geval dat we ons bedrijf beëindigen of een verzoekschrift indienen of een verzoekschrift tegen ons hebben ingediend in faillissement, reorganisatie of soortgelijke procedure, op voorwaarde dat de derde partij ermee instemt houden aan de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

Geassocieerden

We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen. Voor de toepassing van dit privacybeleid betekent "zakelijke gelieerde onderneming" elke persoon of entiteit die direct of indirect controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke controle staat van Surui Motor Garage, hetzij door eigendom of anderszins. Alle informatie met betrekking tot u die wij verstrekken aan onze gelieerde ondernemingen zal door die gelieerde ondernemingen worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door de wetten van Indonesië, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in verband met een actie of geschil dat ontstaat tussen de partijen onder of in verband met dit Privacybeleid, behalve voor die personen die mogelijk rechten hebben om claims in te dienen onder Privacy Shield of het Zwitsers-VS-kader.

De wetten van Indonesië, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze overeenkomst en uw gebruik van de app. Uw gebruik van de app kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Door Surui Motor Garage te gebruiken of rechtstreeks contact met ons op te nemen, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient u zich niet in te laten met onze website of onze diensten te gebruiken. Voortgezet gebruik van de website, directe betrokkenheid bij ons of na het plaatsen van wijzigingen in dit privacybeleid die geen significante invloed hebben op het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

 

Uw toestemming

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze Surui Motor Garage te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Links naar andere websites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Diensten. De Services kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Surui Motor Garage. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Services naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op ons platform, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

 

Koekjes

Surui Motor Garage gebruikt "Cookies" om vast te stellen welke delen van onze website u hebt bezocht. Een cookie is een klein stukje data dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze app te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functies, zoals video's, niet meer beschikbaar zijn of dat u elke keer dat u de app bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder was ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, is het mogelijk dat u de functionaliteit op onze website niet of niet correct kunt gebruiken. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

 

Het blokkeren en uitschakelen van cookies en vergelijkbare technologieën

Waar u zich ook bevindt, u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies en vergelijkbare technologieën worden geblokkeerd, maar deze actie kan onze essentiële cookies blokkeren en voorkomen dat onze website correct functioneert, en u kunt mogelijk niet alle functies en services volledig gebruiken. U dient zich er ook van bewust te zijn dat u ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen (bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren) als u cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers stellen u verschillende bedieningselementen ter beschikking. Als u een cookie of categorie cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. U moet dit zelf doen vanuit uw browser. Bezoek het helpmenu van uw browser voor meer informatie.

 

Remarketingdiensten

We maken gebruik van remarketingdiensten. Wat is remarketing? In digitale marketing is remarketing (of retargeting) het aanbieden van advertenties op internet aan mensen die uw website al hebben bezocht. Het geeft uw bedrijf de indruk dat het mensen op internet 'volgt' door advertenties weer te geven op de websites en platforms die ze het meest gebruiken.

 

Betalingsdetails

Met betrekking tot alle creditcard- of andere betalingsverwerkingsgegevens die u ons hebt verstrekt, verbinden wij ons ertoe dat deze vertrouwelijke informatie op de meest veilige manier wordt opgeslagen.

 

Privacy van kinderen

We richten ons niet tot iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact op met Ons. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en het is mogelijk dat we wijzigingen in dit Privacybeleid moeten aanbrengen, zodat deze onze Service en ons beleid nauwkeurig weergeven. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid en u de gelegenheid geven om ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte Privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

 

Diensten van derden

We kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken (waaronder gegevens, informatie, toepassingen en andere productdiensten) of links naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden") aanbieden.

U erkent en stemt ermee in dat Surui Motor Garage niet verantwoordelijk is voor Diensten van Derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Surui Motor Garage neemt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op zich jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van derden en heeft deze ook niet.

Diensten van derden en koppelingen daarnaar worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt ze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

 

Tracking-technologieën

 • Sessions gebruikt "Sessies" om de delen van onze website te identificeren die u hebt bezocht. Een Sessie is een klein stukje data dat door uw webbrowser wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat.

 

Informatie over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We kunnen informatie van u verzamelen en gebruiken als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, en in dit gedeelte van ons privacybeleid gaan we precies uitleggen hoe en waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we deze gegevens bewaren onder bescherming tegen replicatie of verkeerd gebruik.

 

Wat is de AVG?

GDPR is een EU-brede privacy- en gegevensbeschermingswet die regelt hoe de gegevens van EU-ingezetenen door bedrijven worden beschermd en die de controle van EU-ingezetenen over hun persoonlijke gegevens verbetert.

De AVG is relevant voor elk wereldwijd opererend bedrijf en niet alleen voor in de EU gevestigde bedrijven en EU-ingezetenen. De gegevens van onze klanten zijn belangrijk, ongeacht waar ze zich bevinden. Daarom hebben we GDPR-controles geïmplementeerd als onze basisstandaard voor al onze activiteiten wereldwijd.

 

Wwat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare of geïdentificeerde persoon. De AVG omvat een breed spectrum aan informatie die op zichzelf of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Persoonsgegevens gaan verder dan iemands naam of e-mailadres. Enkele voorbeelden zijn financiële informatie, politieke opvattingen, genetische gegevens, biometrische gegevens, IP-adressen, fysiek adres, seksuele geaardheid en etniciteit.

De gegevensbeschermingsbeginselen omvatten vereisten zoals:

 • Verzamelde persoonsgegevens moeten op een eerlijke, wettelijke en transparante manier worden verwerkt en mogen alleen worden gebruikt op een manier die een persoon redelijkerwijs mag verwachten.

 • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld om een specifiek doel te bereiken en mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Organisaties moeten aangeven waarom ze de persoonsgegevens nodig hebben wanneer ze deze verzamelen.

 • Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel te bereiken.

 • Personen die onder de AVG vallen, hebben recht op toegang tot hun eigen persoonsgegevens. Ze kunnen ook een kopie van hun gegevens aanvragen, en dat hun gegevens worden bijgewerkt, verwijderd, beperkt of verplaatst naar een andere organisatie.

 

Waarom is de AVG belangrijk?

GDPR voegt een aantal nieuwe vereisten toe met betrekking tot hoe bedrijven de persoonlijke gegevens van individuen die ze verzamelen en verwerken, moeten beschermen. Het verhoogt ook de inzet voor naleving door meer handhaving en het opleggen van hogere boetes voor overtreding. Afgezien van deze feiten is het gewoon het juiste om te doen. Bij Surui Motor Garage zijn we ervan overtuigd dat uw gegevensprivacy erg belangrijk is en we hebben al solide beveiligings- en privacypraktijken die verder gaan dan de vereisten van deze nieuwe verordening.

Rechten van individuele betrokkenen - Gegevenstoegang, overdraagbaarheid en verwijdering

We doen er alles aan om onze klanten te helpen te voldoen aan de vereisten voor de rechten van betrokkenen van de AVG. Surui Motor Garage verwerkt of slaat alle persoonlijke gegevens op bij volledig doorgelichte, DPA-conforme leveranciers. We bewaren alle gespreks- en persoonlijke gegevens maximaal 6 jaar, tenzij je account wordt verwijderd. In dat geval verwijderen we alle gegevens in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid, maar we bewaren ze niet langer dan 60 dagen.

We zijn ons ervan bewust dat als u met EU-klanten werkt, u hen de mogelijkheid moet kunnen bieden om persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken, op te halen en te verwijderen. We hebben je! We zijn vanaf het begin opgezet als selfservice en hebben u altijd toegang gegeven tot uw gegevens en de gegevens van uw klanten. Ons klantenserviceteam staat voor je klaar om al je vragen over het werken met de API te beantwoorden.

 

Inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act (CCPA) vereist dat we de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, de categorieën van bronnen van wie we persoonlijke informatie verzamelen en de derden met wie we deze delen, openbaar maken, zoals we hierboven hebben uitgelegd .

We zijn ook verplicht om informatie te verstrekken over de rechten die inwoners van Californië hebben volgens de wet van Californië. U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op kennis en toegang. U kunt een verifieerbaar verzoek om informatie indienen met betrekking tot de: (1) categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of delen; (2) doeleinden waarvoor categorieën van persoonlijke informatie door ons worden verzameld of gebruikt; (3) categorieën bronnen waaruit we persoonlijke informatie verzamelen; en (4) specifieke stukken persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

 • Recht op gelijke dienstverlening. We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

 • Recht om te verwijderen. U kunt een verifieerbaar verzoek indienen om uw account te sluiten en we zullen persoonlijke informatie over u die we hebben verzameld, verwijderen.

 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, de persoonlijke gegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

We verkopen de persoonlijke informatie van onze gebruikers niet.

Voor meer informatie over deze rechten kunt u contact met ons opnemen.

 

California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA vereist dat we de categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, de categorieën bronnen van wie we persoonlijke informatie verzamelen en de derden met wie we deze delen, bekendmaken, zoals we hierboven hebben uitgelegd.

CalOPPA-gebruikers hebben de volgende rechten:

 • Recht op kennis en toegang. U kunt een verifieerbaar verzoek om informatie indienen met betrekking tot de: (1) categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of delen; (2) doeleinden waarvoor categorieën van persoonlijke informatie door ons worden verzameld of gebruikt; (3) categorieën bronnen waaruit we persoonlijke informatie verzamelen; en (4) specifieke stukken persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

 • Recht op gelijke dienstverlening. We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

 • Recht om te verwijderen. U kunt een verifieerbaar verzoek indienen om uw account te sluiten en we zullen persoonlijke informatie over u die we hebben verzameld, verwijderen.

 • Recht om te verzoeken dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, de persoonlijke gegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

We verkopen de persoonlijke informatie van onze gebruikers niet.

Voor meer informatie over deze rechten kunt u contact met ons opnemen.

 

Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.

bottom of page